Софтуер по поръчка


Когато Вашата дейност е специфична и стандартните софтуерни решения не могат да изпълнят Вашите изисквания - Вие се нуждаете от поръчков софтуер разработен специално за Вас. Като наш клиент Вие ще получите от нас именно софтуера от който се нуждаете.

Ние създаваме съвременни програмни продукти за управление на бизнеса на базата на технологията "Клиент/Сървър" и "Интернет/Интранет" решения в съответствие с водещите световни стандарти в областта на информационните технологии.

Нашата цел е създаването на бързи и надеждни приложения  , удовлетворяващи потребностите и изискванията на клиента. Постигаме това, чрез натрупания дългогодишен опит и екипна работа в процеса на проектиране, разработване и тестване на софтуер.

Усилията ни са насочени към създаване на качествени решения, които да се ползват интуитивно и с лекота от експерти в различни сфери, а не само от ИТ специалисти. Технологиите, които ползваме за разработката на софтуер осигуряват гъвкавост и възможности за бъдещо развитие на приложенията.

Нашите клиенти могат да разчитат, както на стандартизирани, така и на индивидуално разработени решения за изпълнение на техните изисквания.

Нашите предимства

За повече информация и запитвания можете да се обърнете към нас в секция контакти .