Какво представлява защитната стена

Защитна стена може да бъде всяко устройство, използвано Като механизъм за контрол на достъпа
до конкретна мрежа или набор от мрежи. В повечето случаи защитните стени служат да
предотвратят достъпа на външни лица до вашата мрежа. Но защитните стени могат да служат за
създаване на по-сигурни участъци Вътре във вашата локална мрежа за особено важни функции
като ведомости и разплащания .

Защитните стени са проектирани да служат като контролно-пропускателна точка към и от мрежата
ви.Те обработват пристигащите заявки. Проверяват дали трябва да бъде пропуснат или не
мрежовият трафик, на базата на предварително дефинирани правила или „политики" .

Какво е Gateway(шлюз)

Интернет шлюз, обикновено, е софтуер, който да организира локалната мрежа за достъп до Интернет. Програмата е работен инструмент за системни администратори, която  позволява да се контролира трафика и действията на служителите. Обикновено, интернет шлюза ви позволява да разпределите достъп до потребители, да следите трафика, ограничаване на достъпа до отделни потребители или групи потребители до ресурсите в Интернет. Интернет шлюза може да съдържа прокси сървър, защитна стена, антивирусни и други услуги на мрежата. Gateway е инсталиран софтуер на една машина с операционна система .

Следователно качествено инсталирани и поддържани Gateway & Firewall на вашия сървър(рутър) е  нещо задължително за вашия бизнес и вашето спокойствие .

Какво предлагаме ние:

Ползи

Използването на добре конфигурирана защитна стена и гейтуей ще предотврати такива проблеми като:

 

За повече информация и запитвания можете да се обърнете към нас в секция контакти .