Виртуалната IP (Internet Protocol) базирана телефонна централа АСТЕРИСК е софтуерна телефонна централа, инсталирана върху сървър, свързан с интернет.

Използваната технология предполага висока степен на мобилност за потребителите, богат избор от допълнителни функции при значително намалени разходи за придобиване и експлоатация.

Основната функционалност е пренос на телефонни, видео и конферентни разговори през интернет. Централата може да взаимодейства с публичната телефонна мрежа, чрез инсталиране на интерфейсни платки или с GSM мрежата с използване на GSM гейтуей. По този начин може да се постигне намаляване на разходите чрез използване на линията с най-ниска цена за разговор с избрания телефонен номер.

Поради факта, че централата е софтуерна, същата може да бъде инсталирана на Ваш сървър или виртуална машина. В случай, че се ползва интерфейсна платка за връзка със стационарна аналогова или цифрова линия, се налага използването на отделен физически сървър. Параметрите на сървъра зависят от редица параметри като броя едновременни разговори, брой на връзките с доставчици на телефонни услуги, записване на разговорите и др. Конкретната хардуерна конфигурация може да бъде калкулирана след уточнение на необходимите параметри и услуги, изисквани от централата.

Телефонната централа, базирана на VoIP технология има допълнителни предимства в сравнена с класическите:

■  гласова поща, конферентна зала, система за отчитане на трафика на разговори и цена, запис на разговори и отдалечен офис.

■  можете да свържете Вашите офиси, магазини или клонове посредством интернет и те да говорят безплатно в мрежа помежду си.

■  неограничен брой вътрешни номера

■  не се изисква допълнително окабеляване, а се ползва съществуващата компютърна мрежа

■  може да имате вътрешни номера и извън сградата, в която основно се помещавате – на отдалечени места, в магазини, в складове, при партньори, по домове и където и да било другаде при налична Интернет връзка

■  може да разполагате с международни номера от различни страни, така че Вашите клиенти и партньори да телефонират на локални, а не на международни номера

■  може да извършвате международни обаждания през номера, които са локални за съответната страна

■  може да се обадите от мобилен телефон към локален за страната GSM гейтуей (по минималната тарифа на абонаментни планове за бизнес групи) и след това да наберете вътрешен номер или телефон в друга страна

■  където и да сте, може да разполагате с настроен на вашия лаптоп вътрешен номер към корпоративнната телефонна цетрала

■  VoIP телефонна централа може да бъде предварително настроена да извършва определени неща според часа и деня, например да насочва повикванията към кол-центъра в работни часове, а в неработни часове да ги посреща с поздравително съобщение или с интерактивен гласов отговор

■  внедряване на гласова поща и факс-към-имейл/имейл-към-факс

■  записване, възпроизвеждане и търсене на извършени повиквания

■  статистики на повикванията

За повече информация и запитвания можете да се обърнете към нас в секция контакти .